วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างปกรายงานรายงาน
                 
เรื่อง ....................................................................................................................


เสนอ
                         อาจารย์..........................................................................


จัดทำโดย

1.ชื่อ.....................นามสกุล..............................รหัสนักศึกษา....................
2.ชื่อ......................นามสกุล...............................รหัสนักศึกษา...................
3.ชื่อ......................นามสกุล..............................รหัสนักศึกษา...................


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

    รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา.......................รหัสวิชา.......................
    คณะ..............................................สาขา.....................................................
   ภาคเรียนที่ ................................... ปีการศึกษา..........................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น